Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM má už desať rokov

Milí študenti, učitelia, rodičia, zamestnávatelia, zamestnanci, partneri a priatielia školy,

dovoľte nám popriať vám v novom roku 2009 veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov! Sme radi, že naša vysoká škola - Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (a Bratislave) sa vďaka nášmu úsiliu a vašej priazni dožíva v tomto roku svojho jubilea - 10 rokov od svojho vzniku. Bolo to práve na jeseň roku 1999, keď poslanci NR SR schválili zákon č. 286/1999, ktorým Vysoká škola manažmentu v Trenčíne dostala šancu uzrieť svetlo sveta. Vďaka dlhoročným skúsenostiam nadobudnutým z pôsobenia City University of Seattle na Slovensku (od roku 1990) sme vytvorili tandem škôl, ktorý ukázal svoju životaschopnosť ako na poli pedagogickej, tak rozvíjajúcej sa vedecko-výskumnej činnosti. Počas našej desaťročnej histórie sme pripravili pre hospodársku prax viac ako 2,000 absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v podnikovom a znalostnom manažmente, ktorí sa zaradili medzi úspešných lídrov v priemyselných podnikoch, v sfére služieb, či vo verejnej alebo štátnej sfére. Žiarivým úspechom sú absolventi programov CityU, ktorí sa uplatnili v rámci svojho ďalšieho osobnostného rastu na prestížnych univerzitách sveta vrátane Harvard University. Vďaka spolupráci so City University of Seattle sa aktívne rozvíja medzinárodná spolupráca v rámci pobočiek CityU v Európe a vo svete ako aj európska mobilita študentov a učiteľov podporovaná prostredníctvom programu Erasmus. Popri dosiahnutých a úspešne obhájených domácich akreditáciách nás teší tiež potvrdenie akreditácií Northwest Commission on Colleges and Universities na strane CityU ako aj evaluácia kvality realizovaná European University Association v roku 2007, čím sme sa zaradili ako jediná spomedzi súkromných VŠ na Slovensku medzi hodnotené univerzity. Pri výpočte dosiahnutých úspechov nemôžeme opomenúť študentov a učiteľov, ktorí svojou tvorivou a dôslednou prácou prispeli k zviditeľneniu VŠM na akademickej mape Slovenska, či Európy. Medzi najväčšie dosiahnuté úspechy patrí umiestnenie študentského tímu VŠM na treťom mieste v rámci národného kola celosvetovej súťaže študentských tímov "Euromanager" v roku 2005/2006, či celkové druhé miesto v národnom testovaní končiacich študentov ekonomických a manažment fakúlt v rámci súťaže Young Talents. V oblasti vedecko-výskumnej a grantovej činnosti sa učitellia zapojili do mnohých národných či medzinárodných projektov, seminárov a konferencií. V rámci znalostného manažmentu sme založili tradíciu usporadúvania medzinárodnej letnej školy, ktorá sa teší vysokému záujmu zo strany domácich ako aj zahraničných študentov.

Milí priatelia, záverom nám dovoľte poďakovať vám všetkým za vašu priazeň, podporu a ochotu stáť na našej strane pri budovaní modernej európskej školy manažmentu. Uvedomujeme si svoju mieru zodpovednosti za prípravu odborníkov a výchovu novej generácie lídrov Slovenska. V tomto nastúpenom trende chceme pokračovať aj v budúcnosti tak, aby sa naši absolventi mohli s hrdosťou a sebavedomím prezentovať absolventským diplomom s pečaťou Vysokej školy manažmentu.

S prianím úspešného roka 2009,


Ing. Ján Rebro, M.B.A., PhD.                                      Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
predseda Správnej rady VŠM                                     rektor VŠM

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.