Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM podáva ruku nezamestnaným

Stratili ste prácu z dôvodu hospodárskej krízy? Najlepším liekom na stratu zamestnania a opätovného zaradenia sa do pracovného života je štúdium. Či už rozšírenie si jazykových vedomostí alebo odborné štúdium v oblasti manažmentu, riadenia znalostí, financií alebo marketingu vám ponúka Vysoká škola manažmentu v Trenčíne a Bratislave. Flexibilne zostavené kurikulá na kreditovom princípe vám umožnia kedykoľvek opätovný nástup do zamestnania bez straty už nadobudnutých kreditov. E-learningové štúdium vám umožní zapojenie sa do akademického procesu z pohodlia vašej kancelárie alebo domova. Flexibilne zostavené školné a pôžičkový systém umožnia štúdium aj ľuďom zo sociálne slabších pomerov. Pre viac informácií o ponuke programov, navštívte našu sekciu "Programy". Tešíme sa na stretnutie s vami na pôde školy!

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.