Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM úspešne ukončila kompexnú akreditáciu

Vedenie VŠM s potešením oznamuje všetkým študentom, ich rodinným príslušníkom a širokej verejnosti, že VŠM úspešne ukončila proces komplexnej akreditácie školy. Minister školstva Ján Mikolaj podpísal dekréty akreditácie VŠM s priznaním práv udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly. Zaradenie VŠM uskutoční vláda na podnet ministerstva školstva na niektorom z jej budúcich zasadnutí.

Akreditačná komisia svojím rozhodnutím ocenila pedagogickú, vedeckú, odbornú, organizačnú a technickú prácu všetkých akdademických a administratívnych pracovníkov školy, ktorí ju vykonávajú zodpovedne a s plným nasadením. Podpisom dekrétov sa tak skončil vlastný proces komplexnej akreditácie, ktorá trvala 19 mesiacov a vyžiadala si veľa úsilia na strane školy pri napĺňaní náročných kritérií Akreditačnej komisie. Všetkým tým, ktorí sa podieľali na samotnom napĺňaní náročných meniacich sa kritérií, patrí naše úprimné poďakovanie.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.