Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM znižuje školné

“Študuj dobre a zníž si školné.“

Nie všetky súkromné vysoké školy školné zvyšujú! VŠM pripravila pre svojich študentov bakalárskeho štúdia možnosť znížiť si školné v magisterskom štúdiu a to vo väzbe na dosiahnuté študijné výsledky. Ako to funguje? Bakalárske štúdium je 180 kreditné, to znamená, že študentovi po absolvovaní štúdia VŠM automaticky udelí 180 EUR (za každý získaný kredit 1 Euro). Týchto 180 EUR sa naviac vynásobí kumulatívnym priemerom za bakalárske štúdium. O výslednú sumu sa študentovi zníži školné v magisterskom štúdiu.

Príklad: študent úspešne ukončil 180-kreditné bakalárske štúdium s celkovým priemerom známok 3,75 (na stupnici medzi 0,7 až 4,0, pričom 4,0 je najvyššia možná známka za absolvovaný predmet). Jeho kredit voči magisterskému štúdiu sa vypočíta ako 180 x 3,75 = 675 EUR. O túto sumu sa študentovi zníži školné v magisterskom programe.

Tento program nadobúda platnosť od 1.3.2011 a je určený pre všetkých študentov bakalárskych programov VŠM. Kredit je neprenosný a je možné ho uplatniť do 12 mesiacov od vystavenia.

Bude iba na študentovi a jeho študijných výsledkoch, akú kumulatívnu zľavu na školnom sa mu podarí dosiahnuť. Chceme odmeňovať najlepších. Chceme šetriť peniaze dobrým študentom a ich rodinám. V podstate je to jednoduché, stačí byť dobrý.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.