Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM znižuje školné

“Študuj dobre a zníž si školné.“

Nie všetky súkromné vysoké školy školné zvyšujú! VŠM pripravila pre svojich študentov bakalárskeho štúdia možnosť znížiť si školné v magisterskom štúdiu a to vo väzbe na dosiahnuté študijné výsledky. Ako to funguje? Bakalárske štúdium je 180 kreditné, to znamená, že študentovi po absolvovaní štúdia VŠM automaticky udelí 180 EUR (za každý získaný kredit 1 Euro). Týchto 180 EUR sa naviac vynásobí kumulatívnym priemerom za bakalárske štúdium. O výslednú sumu sa študentovi zníži školné v magisterskom štúdiu.

Príklad: študent úspešne ukončil 180-kreditné bakalárske štúdium s celkovým priemerom známok 3,75 (na stupnici medzi 0,7 až 4,0, pričom 4,0 je najvyššia možná známka za absolvovaný predmet). Jeho kredit voči magisterskému štúdiu sa vypočíta ako 180 x 3,75 = 675 EUR. O túto sumu sa študentovi zníži školné v magisterskom programe.

Tento program nadobúda platnosť od 1.3.2011 a je určený pre všetkých študentov bakalárskych programov VŠM. Kredit je neprenosný a je možné ho uplatniť do 12 mesiacov od vystavenia.

Bude iba na študentovi a jeho študijných výsledkoch, akú kumulatívnu zľavu na školnom sa mu podarí dosiahnuť. Chceme odmeňovať najlepších. Chceme šetriť peniaze dobrým študentom a ich rodinám. V podstate je to jednoduché, stačí byť dobrý.

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.