Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Výsledky prieskumu spokojnosti študentov 2010/2011

Milí študenti,

dovoľte nám touto cestou poďakovať vám za čas strávený účasťou na výročnom prieskume spokojnosti študentov za rok 2010/2011. Vaše odpovede a názory každoročne prispievajú ku skvalitňovaniu akademických programov a služieb študentom. V rámci vašich odpovedí zazneli mnohé podnety na skvalitnenie školy a preto Vás chceme informaovať o aktivitách, ktoré už realizujeme alebo plánujeme realizovať v blízkej budúcnosti a ktoré budú mať pozitívny dopad na rozvoj kvality na VŠM / CityU of Seattle na Slovensku.

1. Akreditácia magisterského štúdia podnikového manažmentu – v mesiaci jún 2011 Akreditačná komisia vlády SR prerokovala žiadosť VŠM o akreditáciu nového študijného programu 2. stupňa v podnikovom manažmente, čo je dobrou správou pre tých študentov, ktorí majú záujem pokračovať po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia v štúdiu magisterskom. Aktuálne čakáme na priznanie práv uskutočňovať magisterský program podnikového manažmentu zo strany Ministerstva školstva.

2. Zavedenie online registrácií – v uplynulom školskom roku sme spustili online registrácie, ktorých cieľom je uľahčiť zápisy študentov bez potreby fyzickej prítomnosti na zápisoch. Nasadenie tohto komplexného systému nás stálo veľa úsilia a vylaďovania, nakoľko systém musí byť kompatibilný s viacerými modulmi a systémami, plus je potrebné, aby odrážal individuálne programové požiadavky študentov. Čím je väčšia flexibilita na strane zostavovania si vlastného plánu, tým náročnejší systém je. Z toho dôvodu je potrebné povedať, že online registrácie a platby budú podliehať ďalšiemu vývoju a priebežnému dopracovávaniu. Aktuálne je však systém plne funkčný a veríme, že ho oceníte.

3. Rozvoj online štúdia a spätná väzba – počas roka sme prijali viaceré strategické rozhodnutia, ktorých cieľom je skvalitnenie a zatraktívnenie online formy výučby. Medzi iným sme pristúpili k tvorbe vlastného digitálneho obsahu formou videoprednášok a videocvičení, ktorých cieľom je sprístupniť študentom popri textových materiáloch tiež audio-vizuálny študijný obsah. Tento obsah bude priebežne tvorený pre väčšinu predmetov a zameria sa najmä na problémové oblasti predmetov, s ktorými majú študenti najčastejšie problémy.

4. Upgrade výpočtovej techniky – v súlade s ambíciou školy zabezpečovať kvalitné prístrojové vybavenie, VŠM v rámci grantu zakúpila v lete 2011 nové počítačové laboratórium pre účely školy v Trenčíne. Nové počítače budú inštalované v mesiacoch júl a august tak, aby bolo nové laboratórium k dispozícii študentom a učiteľom od začiatku školského roka 2011/2012.

5. Skvalitnenie študijného poradenstva – počas roka 2010/2011 boli uskutočnené kroky s cieľom skvalitnenia študijného poradenstva ako nových, tak existujúcich študentov. V tejto súvislosti bol tiež zavedený systém online registrácií, ktorý odťažil náporové obdobia na študijné oddelenia v Bratislave a Trenčíne, čím umožňil alokovať viac času na riešenie problémov študentskej agendy.

Vážení študenti, toto je len stručný výpočet aktivít, ktoré boli a sú realizované aj na základe vašich minulých podnetov. Význam dotazníkov odrážajúcich spokojnosť študentov je pre nás vodítkom pre ďalší rozvoj, aj keď nie všetky podnety je možné riešiť okamžite alebo v navrhovanom rozsahu. Budeme radi, ak budete aj v budúcnosti aktívne prispievať k zabezpečovaniu čo možno najvyššej kvality našich programov a služieb a to ako formou výročných dotazníkov, dotazníkov na záver každého trimestra alebo cez volených zástupcov študentov v akademických orgánoch školy. V prílohe nájdete výsledky študentského prieskumu spokojnosti za rok 2010 (VŠM programy a CityU programy).

Tešíme sa na spoluprácu s vami a želáme vám veľa úspechov!

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.