Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Úvod

Úvod

Gratulujeme!

Náš pedagóg, doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., získal prestížne ocenenie udeľované Literárnym fondom - Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011. Ocenené bolo dielo, ktoré napísal v spolupráci s Ing. Martinom Labajom, PhD. a Ing. Danielom Dujavom, s názvom Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: Ako naplniť teóriu číslami. http://www.vsm.sk/files/literarny-fond.jpg Gratulujeme!


Imatrikulácia VSM l CityU

V piatok, 9.11.2012, sa v DK Zrkadlový háj v Bratislave uskutočnila za účasti akademických funkcionárov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle imatrikulácia spojená so slávnostným otvorením školského roka 2012 / 2013. Počas tejto slávnostnej ceremónie študenti prvých ročníkov zložili imatrikulačný sľub a začlenili sa tak do širokej študentskej obce so všetkými právami a povinnosťami s tým súvisiacimi.


7th Workshop on Knowledge Management

V dňoch 19. a 20. októbra sa v bratislavskej pobočke VŠM uskutočnil 7. ročník medzinárodného workshopu zo znalostného manažmentu. Aktívne na ňom vystúpilo 17 prednášateľov zo 4 krajín. Zborník príspevkov bol vydaný v elektronickej podobe. Účastníci ho dostali pri prezentácii. Záujemcovia o niekoľko zostávajúcich exemplárov sa môžu obrátiť na Katarínu Mydlovú na sekretariát VŠM ( kmydlova@vsm.sk ).


Oficiálna iPhone aplikácia VŠM / CityU

VŠM / CityU na Slovensku spustila prvú oficiálnu iPhone aplikáciu, ktorá je prvým príspevkom k zabezpečeniu mobilnej komunikácie a informovanosti študentov, záujemcov a priateľov školy.


AIESEC: Teória nestačí, skúsenosť sa ráta!

Dnes univerzity produkujú tisícky absolventov a mnohí z nich majú po skončení školy problémy sa zamestnať, či uplatniť sa vo svojom odbore.


Professional Internship Program

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program with a deadline of October 15, 2012. Bratislava, Slovakia ­ September 6, 2012 ­ The Slovak-American Foundation (SAF) inaugurated now more than a year ago concluded three very successful application rounds with a high number of applications.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.