Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century: 2011

Tématické zameranie v roku 2011:

Transport and Logistics: Opportunity for Slovakia in the Era of Knowledge Economy
Doprava a logistika: príležitosť pre Slovensko v ére znalostnej ekonomiky

Cieľ konferencie:

Skúmanie možností Slovenska, ako člena EÚ a jeho šancí uspieť v znalostnej ekonomike z aspektu geografickej, ekonomickej i intelektuálnej pozície SR v globálnom svetovom priestore. Výhody a nevýhody tejto pozície pri aplikácii nových podnikateľských a manažérskych stratégií nielen v oblastiach dopravy a logistiky, ale i financií, ľudských zdrojov, informácií a znalostí.

Dátum a miesto konania konferencie:

19. apríla 2011

Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

Program na stiahnutie

ZBORNÍK

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.