Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century: 2012

Tématické zameranie v roku 2012:

“Sustainability: A Moving Target?
Economic, Social, Cultural, Ethical, and Environmental Issues in Time of Economic Recession“

„Udržateľnosť ako pohyblivý cieľ?
Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie“

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je podnietiť odbornú diskusiu o rôznych aspektoch problematiky trvalej udržateľnosti, so zvláštnym zameraním na prepojenie medzi trvalou udržateľnosťou a ekonomickou recesiou. Nedávna globálna hospodárska kríza priniesla celkom nový pohľad na otázky udržateľnosti, no zatiaľ bez výraznejšej odozvy na poli vedy a výskumu. Ambíciou konferencie je povzbudiť interdisciplinárne príspevky z rôznych oblastí aplikovania princípov udržateľnosti s ohľadom na hospodársku recesiu a výzvy, ktoré prináša 21. storočie. Kladie dôraz najmä na ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické otázky udržateľnosti. Pozývame odborníkov zo všetkých súvisiacich oblastí z akademickej sféry, ako aj z praxe, aby sa zúčastnili na tomto vedeckom podujatí.

Dátum a miesto konania konferencie:

25. apríl 2012

Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

Program na stiahnutie

ZBORNÍK

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.