Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Konferencie a semináre

Registrácia

 


„Management Challenges in the 21st Century“

 I. Ůdaje o organizácii
Názov organizácie:
Poštová adresa:
Fakturačná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Platba poukázaná z účtu:
II. Údaje o účastnikovi
Meno:
Priezvisko:
Tituly:
e-mail:
Telefón:
III. Ůčastnícky poplatok
Uzávierka prihlášok: 25.4.2017
Účastník:
Spôsob úhrady: prevodným príkazom na:
Banka: Československá obchodná banka, a.s., Lehotského 3, 851 63 Bratislava IBAN: SK85 7500 0000 0002 0286 1503 SWIFT: CEKOSKBX Variabilný symbol: 042017
    
Účasť na konferencii je podmienená uhradením účastníckeho poplatku! V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, zborník bude zaslaný po skončení konferencie. Možnosť vyslať náhradníka.
 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.