Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Grantové projekty 2011

1. Vedecko-výskumné granty

V roku 2011 viacerí učitelia VŠM viedli granty resp. participovali na príprave vedeckovýskumných grantoch a ich návrhoch. Z grantov riešených a podaných v danom roku možno spomenúť nasledovné:

Granty riešené:

Názov grantu a jeho číslo: Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurenčnej výhody v ére globalizujúcej sa ekonomiky 1/0461/12
Inštitúcia, kde je riešený: VEGA MŠVVaŠ
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Participujúce inštitúcie: OF EU Bratislava
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Alena Vícenová, Denisa Hackett

Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett
Doba riešenia: 2010 - 2012

Názov grantu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0016/09 “Manažment ľudských zdrojov v zahraničných podnikoch v SR" – vybrané problémy a spillovers v slovenských podnikoch Doba riešenia 2009-2011
Inštitúcia, kde je riešený: VEGA MŠVVaŠ
Meno hlavného riešiteľa: Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., mim. prof
Participujúce inštitúcie: x
Meno riešiteľa za VŠM: Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., mim. prof
Ďalší riešitelia z VŠM: Soňa Ferenčíková (zástupca), Menbere Workie, Jozef Šimúth, Andrej Piovarči, Alena Bušíková, Denisa Hackett, Alena Vicenová
Grant bol úspešne ukončený v roku 2011

Názov grantu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0893/12 Znalosti v podmienkach exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku
Inštitúcia, kde je riešený: VEGA MŠVVaŠ
Meno hlavného riešiteľa: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Participujúce inštitúcie: x
Meno riešiteľa za VŠM: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Ďalší riešitelia z VŠM: Zástupca: Andrej Piovarči, riešitelia: Jozef Kelemen, Alena Vicenová, Anton Keleši, Marek Minárik

Názov grantu a jeho číslo: Predvídanie potrieb slovenského trhu práce v strednodobom horizonte do roku 2025, APVV- 0541-10
Doba riešenia: 2011 – 2014
Riešiteľská organizácia: Ekonomický ústav SAV
Vedúci projektu: doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.

Názov grantu a jeho číslo: VEGA č. 2/0080/09 Dynamika nových zdrojov rastovej výkonnosti a konkurencieschopnosti v kontexte poznatkovo-založenej ekonomiky: teoretické poznatky a empirické zistenia.
Doba riešenia: 2009 – 2011
Riešiteľská organizácia: Ekonomický ústav SAV
Vedúci projektu: doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
Matthias C. Suthe
Program Lifelong Learning, Jean Monnet Module. Jean Monnet Project - European Module file nr. 06/0030. European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2006-2011, titleholder

 

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.