Veda a výskum / Publikačná činnosť

Elektronické formuláre

Poznámky k vypĺňaniu formulárov

  1. Kategóriu dokumentu vyberte z ponuky. 
  2. Autora uvádzajte v poradí priezvisko, meno. Používajte diakritiku. Rovnako postupujte aj pri hľadaní autora.
  3. Kľúčové slová nemusíte vypĺňať.
  4. Formulár ohlasov vyžaduje existenciu záznamu pôvodného dokumentu. Pokiaľ ešte nebol zaevidovaný, formulár ohlasov ponúkne presmerovanie na vklad pôvodného dokumentu.
  5. Vykazovacie obdobie končí 31. marca nasledujúceho roka. Napríklad vykazovacie obdobie 2015 končí 31.3.2016. Po uzatvorení vykazovacieho obdobia už nie je možné k nemu pridávať nové záznamy.
  • formulár na zaevidovanie knihy alebo jej recenzie, skrípt, zborníka  
  • formulár na zaevidovanie článku v časopise, príspevku v zborníku, alebo kapitoly v knihe
  • formulár na zaevidovanie ohlasu (citácia alebo recenzia)

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.