Faculty / Departments

Department of Humanities and Social Sciences

Head of the Department:

Mgr. Mariana Martišková, PhD.

Members of the Department:

JUDr. Róbert Grell

PaedDr. Jana Palenčárová, PhD.

Mgr. Katarína Blahová, PhD.

James Caldwell, JD

Matthias Klemens Suthe MBA

PhDr. Erich Vladár

Mgr. Jaroslava Korpová

Mgr. Valéria Medárová, PhD., MBA

Mgr. Petra Tyralová, MBA

Mgr. Alica Zmetáková

 
 
 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.