Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century: 2017

Tématické zameranie v roku 2017:

Innovation and innovative processes in business, public administration and educational organizations“
„Inovácie a inovačné procesy v podnikoch, organizáciách verejnej správy a vzdelávaní

Cieľ konferencie:

Výmena znalostí a skúseností odborníkov z praxe a akademického prostredia z oblasti inovácií a inovačných procesov, so zameraním na priemysel, verejnú správu aj vzdelávanie.

Sekcie:

1. Strategické inovácie

- Inovácie v manažmente
- Inovácie v marketingu
- Inovácie v riadení ľudských zdrojov
- Inovačné stratégie
- Inovácie v myslení
- Proinovačná firemná kultúra
- Inovácie v neziskovom sektore a sektore služieb
- Inovácie v oblasti verejnej správy
- Sociálna inovácia

2. Inovácie v procesoch a produktoch

- Procesné inovácie
- Produktové inovácie
- Hodnotové aspekty inovácií a ich meranie
- Využívanie nástrojov, techník a metód pri inovačných procesoch
- Inovácie v manažérstve kvality
- Inovácie v oblasti vzdelávania

Dátum a miesto konania konferencie:

27. apríl 2017
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
1.poschodie, miestnosť č. 113

Informácie pre účastníkov konferencie:

  1. Rokovací jazyk: angličtina, slovenčina, čeština.
  2. Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na CD.
  3. Rozsah abstraktu je max. 10 riadkov, rozsah príspevku je max. 8 strán, formát A4.
  4. Termín pre doručenie abstraktu v elektronickej forme:: do 9. januára 2017.
  5. Termín pre doručenie príspevku v elektronickej forme: do 10. marca 2017.
  6. Registrácia na konferenciu: do 25.4 2017.
  7. Kontakt pre zaslanie abstraktu a príspevku: lbaginova@vsm.sk
  8. Konferenčný poplatok: 50 EUR, pre PhD. študentov: 25 EUR .
  9. Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku: do 14. apríla 2017.
  10. Presný program konferencie bude zaslaný všetkým prihláseným účastníkom.


MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

Predseda:

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka Vysokej školy manažmentu

Členovia:

prof. Dr. Arnold Schuh
Vienna University of Economics and Business, Rakúsko

prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. prof.h.c. Dr.h.c. M. Numan Durakbasa
Vienna University of Technology, Rakúsko

prof. Imrich Chlamtac
European Alliance for Innovation , prezident

Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
prezident Zväzu automobilového priemyslu SR

prof. Ing. Ružena Petříková, PhD.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. v Prahe, ČR

doc. Ing. Miroslav Špaček, PhD., MBA
Vysoká škola ekonomická Praha, ČR

prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Vysoká škola manažmentu

prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
Vysoká škola manažmentu

prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
Vysoká škola manažmentu


PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCIE

Predseda:

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Členovia:

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.

PhDr. Ing. Zuzana Ondrejová, PhD.

Denisa Hackett, PhD., MBA

PaedDr. Jana Palenčárová, PhD.

Mgr. Valéria Medárová, PhD., MBA

Mgr. Lucia Baginová

- REGISTRÁCIA

- PROGRAM KONFERENCIE

Viac informácií, vrátane platieb, TU.


Kontakt

Vysoká škola manažmentu
Mgr. Lucia Baginová

Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 65 28 174,
+421 903 228 056
e-mail: lbaginova@vsm.sk

ZBORNÍK

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.