Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

PhDr. podnikový manažment

Vysoká škola manažmentu zahajuje od 1. januára 2017 rigorózne konanie pre absolventov magisterského štúdia v rámci študijného odboru ekonomika a manažment podniku alebo príbuzného študijného odboru. Rigorózne konanie (vrátane obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky) trvá maximálne jeden rok a po jeho úspešnom absolvovaní škola udelí uchádzačovi akademický titul „doktor filozofie" (v skratke „PhDr."). Termín podania prihlášky na rigorózne konanie je 30.6.2017.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: http://www.vsm.sk/svk/phdr/

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.