Učitelia / Katedry

Katedra matematiky, štatistiky a informačných technológií

Katedra matematiky, štatistiky a  informačných technológií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: úvod do štatistiky, interpretácia štatistiky a dát, matematika, modelovanie a analýza rozhodovania a kvantitatívne metódy pre manažérov, princípy spracovania informácií, databázový manažment, informačné systémy, úvod do programovania, metodológie vývoja systémov, pokročilé publikovanie na Internete a dizajn Web stránok, počítačové spracovanie poznatkov, manažérske informačné systémy, znalostné systémy, znalostné inžinierstvo, e-commerce a e-business, znalostný manažment a získavanie poznatkov z databáz.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.