Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century: 2016

Tématické zameranie v roku 2016:

„Digitalization of Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges“
„Digitalizácia spoločnosti, ekonomiky a trhu: aktuálne problémy a výzvy“

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je reflektovať aktuálny fenomén digitalizácie a rastúci vplyv ICT na rôzne aspekty fungovania spoločnosti a ekonomiky. Téma konferencie nadväzuje na jednu z ťažiskových iniciatív Európskej únie schválených v rámci programu Európa 2020 pod názvom „Digitálna agenda pre Európu“.


Sekcie:

1. Digitalizácia a inovácie vo finančnom sektore
-    Digitalizácia a inovácie bankových produktov: formy, význam, prípadné riziko
-    Digitalizácia v obchodovaní s cennými papiermi
-    Etické aspekty digitalizácie vo finančnom sektore

2. Digitálny marketing a sociálne médiá
-    Nové možnosti marketingu v digitálnom prostredí
-    Digitálny marketing a cielená segmentácia
-    Správanie sa zákazníka v digitálnom prostredí
-    Sociálne a psychologické ohrozenia v digitálnom prostredí
-    Sociálne médiá v komunikácii so zákazníkom
 
3. Manažment, inovácie a podnikanie v období digitalizácie

-    Nové prístupy k manažmentu organizácií v digitálnom prostredí
-    Využívanie nástrojov a metód pre inovácie procesov v digitálnom prostredí
-    Projektový manažment s dôrazom na digitálne prostredie
 
4. E-learning a digitálne vzdelávanie
-    Online vzdelávanie ako nástroj profesionálneho rozvoja
-    Uplatnenie znalostného manažmentu v praxi
-    Kolaboratívne vzdelávanie prostredníctvom internetu

 5. Kreativita a digitalizácia v umení, športe a voľnočasových aktivitách
-    Digitálne technológie a nové možnosti kreativity
-    Kreatívny priemysel, digitalizácia a interaktivita
-    Digitálne umenie a jeho publikum
-    Digitalizácia a využitie informačných technológií v manažérstve kolektívnych športov
-    Digitálne technológie v turizme a iných voľnočasových aktivitách
-    Sociálne médiá v umení, športe a voľnočasových aktivitách

Dátum a miesto konania konferencie:
12. apríl 2016
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
1.poschodie, miestnosť č. 113

Informácie pre účastníkov konferencie:

1. Rokovací jazyk: angličtina, slovenčina, čeština.
2. Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na CD.
3. Rozsah abstraktu je max. 20 riadkov, rozsah príspevku je max. 20 strán, formát A4.
4. Termín pre doručenie abstraktu v elektronickej forme: 20. december 2015.
5. Termín pre doručenie príspevku v elektronickej forme: 20. február 2016.
6. Registrácia na konferenciu je možná do 20. februára 2016.
7. Kontakt pre zaslanie abstraktu a príspevku:
8. Konferenčný poplatok je 75,00 EUR.
9. Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku je do 20. februára 2016.
10. Presný program konferencie bude zaslaný všetkým zaregistrovaným účastníkom.

Viac informácií, vrátane vedeckého a organizačného výboru a platieb, TU.

PROGRAM KONFERENCIE

Kontakt

Vysoká škola manažmentu
Mgr. Lucia Baginová
Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 65 81 293, +421 904 985 315
e-mail:

ZBORNÍK
 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.