Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

VSM | CityU

Uchádzači pozor!

Stále máte možnosť študovať na Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle

more...
Študujte na VŠM/CityU
close

Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého záujmu o štúdium v školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli akceptovať prihlášky aj po uzávierke, ktorá bola stanovená na 30. 4. 2012.

 

 

International Workshop

For the seventh time, the VŠM, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM).

more...
Workshop on Knowledge Management
close

For the seventh time, the VŠM School of Management Slovakia, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM). The IWKM meetings are devoted to mutual exchange of actual research results and professional opinions as well as to productive informal discussions on the broadly comprehended field of knowledge management and a large spectrum of related topics in economy, technology, social and cultural studies, etc.

It will be our honour to meet you as a participant of the 7th IWKM organized this year on October 19-20, 2012 in the VŠM building in Bratislava.

Internship Program

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program.

more...
Internship Program
close

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program with a deadline of October 15, 2012. Bratislava, Slovakia ­ September 6, 2012 ­ The Slovak-American Foundation (SAF) inaugurated now more than a year ago concluded three very successful application rounds with a high number of applications. The SAF program generated a great interest both in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program. The Professional Internship Program is open for university students and recent graduates with a focus on entrepreneurship, providing a scholarship of up to $30,000 USD to spend up to 12 months in the U.S.

Bakalárske štúdium

Bc. podnikový manažment a znalostný manažment

more...
Bakalárske štúdium
close

Bakalárske štúdium je rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z ústnej skúšky z dvoch profilových oblastí (manažment/ekonómia a marketing/komunikácia) a obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle akreditovaný v U.S.A. Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratisleva a Trenčíne.

Magisterské štúdium

Mgr. podnikový manažment a znalostný manažment

more...
Magisterské štúdium
close

Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.

Štátne skúšky na VŠM 

V dňoch 20. a 21. decembra 2021 sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnili štátne skúšky v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v študijnom programe Podnikový manažment.  Štátne skúšky sa uskutočnili vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu kompletne v online forme prostredníctvom MS-Teams.zobraziť viac


Deklarácia o posilnení vedeckej integrity na Slovensku

Vysoká škola manažmentu sa stala jedným z 30tich signatárov Deklarácie o posilnení vedeckej integrity na Slovensku, ktorá bola slávnostne podpísaná 12. októbra 2021 v priestoroch Bratislavského hradu. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Za VŠM deklaráciu podpísal prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Milan Terek, PhD. Viac na Deklarácia o posilnení vedeckej integrity na Slovenskus


VŠM na Mape spolupráce SR - USA

Mapa spolupráce ( https://www.skuscooperation.sk ) je projekt Veľvyslanectva USA v Bratislave, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o existujúcich slovensko-amerických partnerstvách. Projekt podporuje ambíciu Slovenska internacionalizovať univerzity a vedu. Veríme, že je to prospešné pre spolupracujúce inštitúcie, výskumníkov i študentov. Mapa predstavuje už viac ako 100 vedeckých a akademických projektov medzi USA a Slovenskom, VŠM je medzi nimi.


Návšteva z Bulharska na VŠM v rámci projektu Erasmus+ 

VŠM intenzívne rozvíja spoluprácu v rámci projektu ERASMUS+ s viacerými krajinami a vysokými školami, či už v rámci študentských alebo zamestnaneckých mobilít, na ktorých ich účastníci získavajú cenné skúsenosti pre svoj ďalší profesionálny rozvoj. zobraziť viac


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.