Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Stáž pre študentov v Národnej rade SR

Kancelária NR SR prijíma prihlášky na XXV. ročník stáže pre študentov vysokých škôl

Cieľom stážového programu v Kancelárii NR SR je poskytnúť študentom vysokých škôl príležitosť spojiť svoje teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa s pôsobnosťou parlamentnej administratívy.

Pre akademický rok 2022/2023 pripravujeme už dvadsiate piate pokračovanie tohto úspešného programu. Program stáže sa uskutoční od 1. októbra 2022 do 31. mája 2023.

Stážisti pôsobia na sekretariátoch výborov NR SR a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej Kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov, či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR.

Na stáž sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa, s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka, prípadne ďalších cudzích jazykov.

Prihlášky je potrebné zasielať najneskôr do 15. mája 2022. Viac informácií je dostupných na https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=457.

Tešíme sa na Vás

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.