Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Spolupráca s praxou

Vedenie VŠM považuje za krátkozraké zúžiť vzdelávanie iba na priame pedagogické pôsobenie na študentov. Intelektuálny potenciál našej školy plánujeme využiť aj v ďalších smeroch tak, aby priniesol okamžitý účinok širokej verejnosti. Prednosťou spolupráce s praxou je vytvorenie spätnej väzby vďaka ktorej sa dozvedáme o jej potrebách, o tom, čo by sa malo stať súčasťou našich učených plánov a vedeckého bádania. VŠM si za relatívne krátku dobu trvania svojej existencie vytvorila zložitý a obojstranne užitočný systém väzieb na firmy a organizácie. Nasledujúce odseky naznačujú mnohostrannosť a rozmanitosť tejto spolupráce. Vysoká škola manažmentu spolupracuje s praxou (najmä z oblasti IT a Automotive) a disponuje modernými informačnými systémami, ktoré sú určené na podporu výučby predmetov vo všetkých študijných programoch a zameraniach. To umožňuje prípravu budúcich podnikových manažérov v súlade s koncepciou INDUSTRY 4.0.

Asseco HELIOS Orange

VŠM má uzavretú licenčnú zmluvu so spoločnosťou Asseco Solutions, a. s. , a to na podnikový informačný systém (ERP) Asseco HELIOS Orange (všetky moduly, napríklad Ekonomika, Quality Management System, Document Management System, Výroba, Mzdy a personalistika, Obchod a marketing, Business intelligence, ...). Na základe najnovšej iniciatívy sa vyučujúci odborných predmetov vzdelávajú v ERP Asseco HELIOS Easy formou školení a krátkodobých stáží priamo v prostredí praxe. Tak dokážu svojim študentom najlepšie priblížiť reálne požiadavky pri implementovaní IS. Tento informačný systém využívajú študenti študijného programu Podnikový manažment  v predmetoch Informačné systémy a Manažérske informačné systémy.

Asseco Wéčko

S firmou Asseco Solutions, a. s. je tiež uzavretá licenčná zmluva na informačný systém pre rozpočtové a príspevkové organizácie Asseco Wéčko (moduly Podvojné účtovníctvo, Mzdy, Evidencia a ďalšie). 

Oracle Academy

Sedem slovenských univerzít a VŠ je zapojených v súčasnosti do tohto unikátneho programu firmy ORACLE. VŠM je členom ORACLE Academy od roku 2013. Vďaka efektívnemu kombinovanému vyučovaciemu systému sa mohli viacerí vyučujúci VŠM vzdelávať v oblastiach: Database Design and Programming with SQL, Database Programming with PL/SQL, Java Fundamentals, Java Programming. VŠM má vďaka tomu prístup k najmodernejším databázovým technológiám a študijným materiálom (napríklad Oracle e-learning, APEX - Oracle Application Express - prostredie pre tvorbu databázovo orientovaných webových aplikácií). VŠM postupne buduje tím IT špecialistov, schopných implementovať najmodernejšie informačné technológie a svoje znalosti do vyučovacieho procesu. 

Palstat, s.r.o.

So spoločnosťou  PALSTAT s.r.o. má VŠM od roku 2013 uzavretú zmluvu o spolupráci, v rámci ktorej majú študenti VŠM k dispozícii manažérsky informačný systém PALSTAT CAQ® (moduly Procesy, Systémový a procesný audit, Projekty, FMEA, MSA, SPC, Manažérstvo nezhôd, PPAP, Manažérstvo dokumentácie – QSD, Archív, Reklamácie, Vzdelávanie, Reporting a ďalšie). Spolu s ostatnými predmetmi podporuje prípravu manažérov kvality pre INDUSTRY 4.0.

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.