Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Akademickí funkcionári VŠM

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka VŠM

prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
poverená prorektorka pre vedu, výskum a rozvoj

Denisa Hackett, PhD., MBA
prorektorka pre pedagogické záležitosti

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.