Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Workshop

1. workshop

Prvý workshop riešiteľov úlohy sa konal 13. a 14. septembra 2009 v hoteli Boboty (Terchová-Vrátna, okres Žilina). Aby bolo možné všetky aktivity (vrátane dvoch 8-hodinových prednášok, príchodu a odchodu účastníkov) realizovať počas dvoch dní, program sa uskutočnil podľa nasledujúceho harmonogramu:

• 13.9.2010 - 9:30 do 18:30 sa uskutočnila prednáška PhDr. Vladimír Burčíka, PhD. na tému Príprava a zostavovanie e-learningových vzdelávacích textov.

• 14.9.2010 - 8:00 do 17:00 prednášal Mgr. Michal Hvorecký na tému Tvorivé písanie.

Obidve témy sa realizovali v interaktívnom duchu. Prednášatelia povzbudzovali účastníkov k dialógu a tí spontánne reagovali. Prednášky prešli do dialógu, počas ktorého riešitelia projektu konzultovali odborníkmi svoje problémy, ktoré im vznikli počas riešenia a pýtali si rady, ako postupovať v budúcnosti, aby sa im vyhli.

Diskusia pokračovala aj vo večerných hodinách, keď riešenie odborných problémov nadobudlo podobu neformálneho rozhovoru a výmeny skúseností. Vhodným doplnením programu bola aj skutočnosť, že obidvaja prednášatelia sa zúčastnili na prednáškach svojho partnera, vďaka čomu neraz došlo k zaujímavým konfrontáciách ich názorov a užitočnej výmene poznatkov.

 

2. workshop

Druhý workshop riešiteľov sa konal v hoteli Mýto v Mýte pod Ďumbierom v dňoch 11. a 12. mája 2012. Na základe dobrých skúseností z prvého workshopu sme použili rovnaký harmonogram prednášok: od 9:30 do 18:30 v prvý deň a od 8:00 do 17:00 v druhý deň. Vďaka tomu sa dala zvládnuť aj preprava účastníkov z Trenčína a Bratislavy ráno pred prednáškami (a na druhý deň večer späť).

Prednášatelia boli vybraní formou výberového konania. V prvý deň mal 8-hodinovú prednášku PhDr. Vladimír Burčík, PhD. na tému „Využitie internetu na podporu denného a externého štúdia“. Na druhý deň Mgr. Jozef Šimúth hovoril na tému „Tvorba študijných materiálov v závislosti na forme štúdia a učebnom štýle študenta“

Aj tento workshop sa odohrával v interaktívnom duchu. Na základe skúseností z prvého workshopu sa účastníci nebáli vyzývať prednášateľov k dialógu a tí spontánne reagovali. Vďaka tomu riešitelia projektu konzultovali odborníkmi svoje problémy, vznikajúce počas tvorby učebníc a študijných materiálov a pýtali si rady, ako postupovať pri ich riešení. Vo večerných hodinách nadobudlo riešenie odborných problémov podobu neformálnych rozhovorov a výmeny skúseností. Hoci prednášatelia mali prednášky formálne oddelené, zúčastnili sa aj na prednáškach svojho partnera. Vďaka tomu neraz došlo k zaujímavým konfrontáciách ich názorov a užitočnej výmene poznatkov. S priebehom obidvoch workshopov vyjadrili ich účastníci maximálnu spokojnosť.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.