Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

CAPSIM: Capstone Overall Top Ten

Je nám potešením oznámiť Vám, že tri naše tímy sa v rámci predmetoch MC 600s (Stratégia podnikania) a BSM 495 (Business Strategy) opäť umiestnili v “Capstone Overall Top Ten” – CAPSIM simulácii. Gratulujeme tímu Naďa Fraňová, Peter Polák, Zuzana Škvarková, tímu Liana Awadová, Veronika Mikušová, Michal Špoták a tímu Adam Kocsis, Kristína Jánošová, Magdaléna Landsmeer.


Národný štipendijný program Slovenskej republiky

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2014/2015. Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2014 do 16:00, pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk, kde nájdete aj viac informácií.


Študentský ples v Trenčíne

Študentský parlament VŠM/ CityU v Trenčíne si opäť vyskúšal svoje organizačné schopnosti v rámci príprav každoročného študentského plesu. Tento rok prípravy vyvrcholili 26.2.2014 samotným podujatím. -//- Student Parliament of VŠM/ CityU in Trenčín put their organizational skills to the test by preparing the annual Student Ball. This year the event was prepared to be held on 26.2.2014.


Súťaž Capsim: Študenti vs. učitelia

Milí študenti MBA, nepremeškajte skvelú príležitosť zapojiť sa do súťaže Capsim, ktorej sa zúčastnia CityU študenti a učitelia z USA, Švajčiarska, Grécka, Slovenska i Čiech. Prihláste sa do 3. marca u Moniky Petrovej na monika.petrova@cityu.edu alebo u Dr. Laury Williamson na WilliamL@cityu.edu. Prajeme veľa šťastia!


VŠM/CityU je zase o trošku zelenšia

Skupina študentov v spolupráci s vedením školy umožnila študentom a pracovníkom školy triediť odpad v každej triede. Do každej triedy boli umiestnené krabice určené na separáciu odpadu (papier, plast), o ktoré bude pravidelne postarané. Preto neváhajte a pomôžte nám prispieť k lepšiemu svetu.


Pomôžte obetiam Burundských záplav

Áno, aj Vy máte príležitosť pomôcť. Od 24. februára do 28. februára bude vo VŠM knižnici umiestnená krabica určená pre Vaše príspevky. Každý cent sa ráta!!! Okolo 69 ľudí, vrátane množstva detí, už zahynulo príčinou záplav a zosuvov pôdy spôsobenými dažďami v Burundi. Už približne 20,000 ľudí bolo vysídlených a takmer 2,200 rodín prišlo o svoje domovy. Ľudia z Burundi naliehavo žiadajú o pomoc obetiam tejto katastrofy. Potrebujú jedlo, prístup k čistej vode, deky, siete proti moskytom, spacie vaky a iné. Využite šancu pomôcť tým, ktorí to potrebujú!


Naučte žiakov rozumieť vede a vyhrajte tablet

Nemusíš byť Einstein ani Newton! Ak si šikovný a kreatívny vysokoškolák, zapoj sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede, ktorú 12. 2. 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Predmetom súťaže je vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 5 minút, ktoré má vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony, ktoré ovplyvňujú náš život. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet. Štatút súťaže a prihlasovací formulár sú zverejnené na www.asfeu.sk. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa tejto súťaže a potrebujete poradiť, môžete sa obrátiť na profesora Hvoreckého na jhvorecky@vsm.sk.


Prvá zo série prednášok o ekonómii

Radi by sme Vás pozvali na prvú zo série prednášok o ekonómii, ktorá sa bude zaoberať témou “Prečo sú rozdiely medzi regiónmi Slovenska problémom pre ekonomiku.“ Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, 27. februára, o 16:00 na Vysokej škole manažmentu v Bratislave v miestnosti 113. Rečníkom bude Menbere Workie Tiruneh, popredný slovenský ekonóm a expert na hospodárske cykly, ktorý je členom fakulty City University of Seattle v Bratislave, profesorom ekonómie na Ekonomickej univerzite a vedúci oddelenia Empirického výskumu Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.