Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Best student´s paper

Dňa 19. apríla sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnilo vyhodnotenie najlepších študentských prác. Zo všetkých zaslaných prác v rôznych oblastiach bolo vybratých 10 prác, ktoré študenti prezentovali pred vynikajúcim obecenstvom tvoreným učiteľmi a študentmi školy.


Daruj 2 % a podpor projekty Občianskeho združenia VŠM

Vysoká škola manažmentu iniciovala zriadenie občianskeho združenia, ktorého cieľom je podpora vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít školy, rozvoj štipendijného fondu, organizácia mimoškolských športových aktivít študentov a zamestnancov školy, organizovanie výmenných študijných pobytov a akcií zameraných na prevenciu zdravia pred civilizačnými chorobami.


Súťažte s nami!

Vysoká škola manažmentu | City University of Seattle pripravila pre uchádzačov o štúdium vedomostnú súťaž. Zo všetkých správnych odpovedí bude vylosovaný víťaz, ktorý získa štipendium v hodnote 50 % ceny prvého ročníka štúdia. Taktiež oceníme ďalších uchádzačov vecnými cenami.


Nová web stránka

Výhercovia vedomostnej súťaže "Súťažte s nami" 1.CENA - Štipendium 50 % ceny prvého ročníka štúdia Viera Jurášková, Prešov Tričká: 1. Simona Androvičšová, Topoľníky 2. Michal Bečka, Topoľčany 3. Juraj Čermák, Žilina 4. Ivan Čapkovič, Bratislava 5. Katarína Chrenová, Bratislava 6. Ana Palíková, Bratislava 7. Zuzana Fiťmová, Michalovce 8. Zuzana Šopincová, Bratislava 9. Katarírna Žuchová, Považská Bystrica 10. Martina Ciberejová, Bratislava Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za priazeň. Veríme, že v najbližšej súťaži sa šťastie usmeje práve na Vás!


Jazyková akadémia CityU

Jazyková akadémia CityU otvára od jarného trimestra nové typy kurzov v snahe prispôsobiť sa dopytu po anglickom jazyku. Rozšírením ponuky chceme vyjsť v ústrety nielen zaneprázdneným pracujúcim, ale aj seniorom a končiacim stredoškolákom.


VŠM znižuje školné

Nie všetky súkromné vysoké školy školné zvyšujú! VŠM pripravila pre svojich študentov bakalárskeho štúdia možnosť znížiť si školné v magisterskom štúdiu a to vo väzbe na dosiahnuté študijné výsledky.


On-line štúdium

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne / CityU of Seattle už niekoľko rokov ponúka všetky predmety bakalárskeho aj magisterského štúdia popri dennom štúdiu tiež v externej alebo v tzv. on-line forme. Tieto programy sú obsahovo zhodné s programami, ktoré sa ponúkajú v dennej forme štúdia, len spôsob vyučovania sa z klasickej triedy prenáša na bezhraničný on-line portál.


Študentské pôžičky v našich bankách

Ubytovanie na internáte, strava, cestovné, ale aj nové učebnice či skriptá. Presne za tieto položky platia študenti stovky eur mesačne. Nie všetci rodičia si však môžu dovoliť financovať štúdium svojich detí.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.