Víťazná kniha prof. Kelemena a kol.

S potešením oznamujeme odbornej a širokej akademickej verejnosti, že kniha prof. RNDr. Jozefa Kelemena, PhD. a kol. “Knowledge in Context” sa umiestnila v súťaži podnikovo-hospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe, na prvom mieste v kategórii 1B – Kniha, odborná monografia a učebnica v cudzom jazyku.


Rozhovor. Menbere Workie Tiruneh

Ozdravenie svetovej ekonomiky: realita alebo mýtus? Taký je názov najnovšej, už piatej časti dlhodobého publikačného projektu Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky, ktorý realizuje Ekonomický ústav SAV. Piata časť si berie na mušku dosahy krízy vo svete aj na Slovensku.


VŠM / CityU v Hospodárskych novinách

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne chce preniknúť na zahraničné trhy so vzdelaním cez online vyučovanie. Slovensko láka Britov na lacné štúdium. "Nemáte na vysoké školné? Príďte študovať k nám."


Oslavy 80. narodenín rektora VŠM prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc.

Dňa 13.12.2010 sa na pôde Vysokej školy manažmentu | City University of Seattle v Bratislave uskutočnilo priateľské posedenie pri príležitosti 80. narodenín rektora VŠM Prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a ďalšieho rozvoja VŠM na prahu jej druhej desaťročnice. Pozvanie prijali významné osobnosti vedeckého, akademického, politického a spoločenského života, zamestnanci a priatelia školy.


Študentská práca roka (Paper of the Year)

Projekt "Študentská práca roka" („Paper of the Year“) vychádza z iniciatívy členov Študentského parlamentu VŠM/CityU. Týmto projektom chce škola oceniť vynikajúce práce, ktoré študenti píšu v rámci VŠM/CityU predmetov (seminárne práce, výskumné práce a iné zadania).


VŠM/CityU študenti opäť v Capsim "Top 10"

Capstone Business Simulácia je jedna z najlepších biznis simulácii pre vysoké školy, v ktorej je momentálne zapojených viac ako 500 vysokých škôl a špičkových firiem, zahrňujúcich univerzity ako Harvard Business School alebo Stanford University. Slovenská pobočka City University of Seattle integrovala túto simuláciu do svojich B.S.B.A. a M.B.A. programov v akademickom roku 2009/2010.


PhD. znalostný manažment

Vysoká škola manažmentu otvára v novom akademickom roku v Bratislave doktorandské štúdium v odbore Znalostný manažment, ktoré je jedinečné a prvé svojho druhu na Slovensku. Doktorandské štúdium sa bude uskutočňovať v internej a externej forme. Školiteľmi a učiteľmi v tomto programe sú poprední vedci a odborníci zo SR a ČR.


Gratulujeme absolventi!

Dňa 26.6.2010 si počas slávnostnej promócie v bratislavskom Istropolise prevzalo svoje absolventské diplomy viac ako 400 absolvenov bakalárskych a magisterských programov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.