Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Štátne skúšky na VŠM 

V dňoch 20. a 21. decembra 2021 sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnili štátne skúšky v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v študijnom programe Podnikový manažment.  Štátne skúšky sa uskutočnili vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu kompletne v online forme prostredníctvom MS-Teams.zobraziť viac


Deklarácia o posilnení vedeckej integrity na Slovensku

Vysoká škola manažmentu sa stala jedným z 30tich signatárov Deklarácie o posilnení vedeckej integrity na Slovensku, ktorá bola slávnostne podpísaná 12. októbra 2021 v priestoroch Bratislavského hradu. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Za VŠM deklaráciu podpísal prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Milan Terek, PhD. Viac na Deklarácia o posilnení vedeckej integrity na Slovenskus


VŠM na Mape spolupráce SR - USA

Mapa spolupráce ( https://www.skuscooperation.sk ) je projekt Veľvyslanectva USA v Bratislave, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o existujúcich slovensko-amerických partnerstvách. Projekt podporuje ambíciu Slovenska internacionalizovať univerzity a vedu. Veríme, že je to prospešné pre spolupracujúce inštitúcie, výskumníkov i študentov. Mapa predstavuje už viac ako 100 vedeckých a akademických projektov medzi USA a Slovenskom, VŠM je medzi nimi.


Návšteva z Bulharska na VŠM v rámci projektu Erasmus+ 

VŠM intenzívne rozvíja spoluprácu v rámci projektu ERASMUS+ s viacerými krajinami a vysokými školami, či už v rámci študentských alebo zamestnaneckých mobilít, na ktorých ich účastníci získavajú cenné skúsenosti pre svoj ďalší profesionálny rozvoj. zobraziť viac


Promócie VŠM/CityU programs 2021

Zrkadlový háj v Petržalke patril vo štvrtok 8. júla 2021 Vysokej škole manažmentu, City University of Seattle programs. Uskutočnila sa v ňom už 28. slávnostná promócia  jej absolventov, ktorí si pri tejto slávnostnej udalosti  prebrali zobraziť viac


Hosťovská prednáška prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. na VŠM

Hosťovská prednáška prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. na VŠM Na VŠM je už tradíciou, že sa v rámci jednotlivých predmetov uskutočňujú pre študentov hosťovské prednášky odborníkov z praxe. Pre študentov sú tieto prednášky obohacujúce najmä preto, že im približujú v praktickej rovine teoretické poznatky získané štúdiom.


Štátne skúšky na VŠM v júni 2021

Dni 22. – 30. júna 2021 sa uskutočnili na VŠM štátne skúšky študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Tentokrát sme ich absolvovali „hybridnou“ formou, to znamená, že komisie fungovali online a študenti prezenčne...zobraziť viac


VŠM v médiach

"Kristína Pritzová je druháčkou na súkromnej Vysokej škole manažmentu v Bratislave. Vybrala si štvorročný študijný program Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) v anglickom jazyku. Zaujala ju praktická stránka štúdia, pri ktorom sa teória rovno aplikuje do praxe. Výhodou je aj medzinárodné akademické prostredie. Kristína má spolužiakov z USA, Čile, Kanárskych ostrovov či zo Spojených arabských emirátov." zobraziť viac


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.