Field Trip to Hostětín

Students from Trenčín and Bratislava had a chance to meet at Hostětín, where Lenka Filkaszová with the help of Mr. Andrej Piovarči and Matthias Suthe took them for a field trip. The prime goal was for the students of Environmental Science to see in practice the efforts in sustainable development and living.


Ďalší študenti VŠM / CityU v zozname „Top 10% CAPSIM Business Simulation“

S radosťou si dovoľujeme oznámiť, že dva naše študentské tímy sa umiestnili vo svetovom rebríčku „Top 10%“ CAPSIM simulačnej hry - vo svetovej súťaži študentských tímov používajúcich Capsim Foundation.


Gratulujeme!

S radosťou Vám oznamujeme, že naša prodekanka Alena Bušíková, M.B.A. v utorok, 20. novembra, úspešne dokončila obhajobu svojej dizertačnej práce na Ekonomickej univerzite v Bratislave a oficiálne tak získala doktorandský titul. Gratulujeme!


Gratulujeme!

Náš pedagóg, doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., získal prestížne ocenenie udeľované Literárnym fondom - Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011.


Imatrikulácia 2012

V piatok, 9.11.2012, sa v DK Zrkadlový háj v Bratislave uskutočnila za účasti akademických funkcionárov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle.


7th International Workshop on Knowledge Management

For the seventh time, the VŠM School of Management, Trenčín, Slovakia, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM).


Professional Internship Program

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program with a deadline of October 15, 2012. Bratislava, Slovakia ­ September 6, 2012 ­ The Slovak-American Foundation (SAF) inaugurated now more than a year ago concluded three very successful application rounds with a high number of applications.


Gratulujeme!

Je nám potešením oznámiť Vám úspech našej učiteľky p. Mgr. Katky Blahovej, ktorej sa podarilo úspešne ukončiť jej doktorandské štúdium a obhájiť dizertačnú prácu v oblasti Pracovného práva z Trnavskej univerzity v Trnave. Gratulujeme!


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.