Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Oslavy 80. narodenín rektora VŠM prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc.

Dňa 13.12.2010 sa na pôde Vysokej školy manažmentu | City University of Seattle v Bratislave uskutočnilo priateľské posedenie pri príležitosti 80. narodenín rektora VŠM Prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a ďalšieho rozvoja VŠM na prahu jej druhej desaťročnice. Pozvanie prijali významné osobnosti vedeckého, akademického, politického a spoločenského života, zamestnanci a priatelia školy.


Študentská práca roka (Paper of the Year)

Projekt "Študentská práca roka" („Paper of the Year“) vychádza z iniciatívy členov Študentského parlamentu VŠM/CityU. Týmto projektom chce škola oceniť vynikajúce práce, ktoré študenti píšu v rámci VŠM/CityU predmetov (seminárne práce, výskumné práce a iné zadania).


VŠM/CityU študenti opäť v Capsim "Top 10"

Capstone Business Simulácia je jedna z najlepších biznis simulácii pre vysoké školy, v ktorej je momentálne zapojených viac ako 500 vysokých škôl a špičkových firiem, zahrňujúcich univerzity ako Harvard Business School alebo Stanford University. Slovenská pobočka City University of Seattle integrovala túto simuláciu do svojich B.S.B.A. a M.B.A. programov v akademickom roku 2009/2010.


PhD. znalostný manažment

Vysoká škola manažmentu otvára v novom akademickom roku v Bratislave doktorandské štúdium v odbore Znalostný manažment, ktoré je jedinečné a prvé svojho druhu na Slovensku. Doktorandské štúdium sa bude uskutočňovať v internej a externej forme. Školiteľmi a učiteľmi v tomto programe sú poprední vedci a odborníci zo SR a ČR.


Gratulujeme absolventi!

Dňa 26.6.2010 si počas slávnostnej promócie v bratislavskom Istropolise prevzalo svoje absolventské diplomy viac ako 400 absolvenov bakalárskych a magisterských programov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle.


Vysoká škola manažmentu v Trenčíne realizuje projekt s názvom ZAVEDENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 1.STUPŇA „MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV“

Zámerom projektu je pripraviť pre akreditačný proces nový duálny štúdijný program. Projekt zároveň predpokladá vytvorenie počítačových laborátorií a pilotné otestovanie 10 z 18 vyučovacích predmetom.


Moderné MBA štúdium na CityU

Čo ponúka City University o Seattle v rámci svojho MBA programu? Je toto štúdium vstupenkou do sveta úspešných a aká je jeho kvalita?


Letná škola 2010 "Úvod do znalostného manažmentu"

VŠM pripravuje v termíne od 20.6. do 3.7.2010 v Trenčíne dvojtýždňovú Letnú školu "Úvod do znalostného manažmentu" v rámci programu Erasmus.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.