Sponzorský dar od firmy Unicorn

Vysoká škola manažmentu v Bratislave obdržala od spoločnosti Unicorn sponzorský dar vo forme 3 ks počítačov na podporu výučby informatických predmetov v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia. Uvedený dar prispeje k modernizácii počítačového vybavenia školy a je určený na doplnenie počitačového laboratória.


Víťazná fotografia absolventa

Miroslav Argaláš, M.B.A. (Absolvent našej vysokej školy) zvíťazil v súťaži mladých fotografov pod záštitou organizácie AER spajajúcou európske regióny s fotografiou s názvom “Po búrke“.


Oslava Zamatovej revolúcie vo Washingtone, D.C.

Veľvyslanec Branislav Lichardus, rektor Vysokej školy manažmentu – City University of Seattle Programs, sa zúčastnil 18. novembra 2009 vo Washingtone, D.C. na seminári, poriadanom Veľvyslanectvom SR a The Heritage Foundation


TV kampaň CityU of Seattle v USA

City University of Seattle, jedna z najväčších univerzít na severozápade USA, so sídlom v Seattle, realizuje v týchto dňoch kampane na podporu svojich programov. Pozrite si aktuálne kampane CityU na YouTube.


Prezident ČR Václav Klaus vymenoval Doc. RNDr. Jozefa Hvoreckého, CSc. za profesora

Vysoká škola manažmentu s potešením oznamuje, že dňa 18.9.2009 vo veľkej aule pražského Karolina prezident ČR Václav Klaus vymenoval za profesora v odbore systémové inžinierstvo a informatika na návrh Vedeckej rady Univerzity v Hradci Králové prorektora VŠM pre medzinárodné vzťahy a vedecko-výskumnú činnosť Doc. RNDr. Jozefa Hvoreckého, CSc.


Študentské poradenské centrum

Milí študenti, Vysoká škola manažmentu a City University of Seattle vám od školského roku 2009/2010 ponúka bezplatné služby v poradenskom centre.


VŠM úspešne ukončila kompexnú akreditáciu

Vedenie VŠM s potešením oznamuje všetkým študentom, ich rodinným príslušníkom a širokej verejnosti, že VŠM úspešne ukončila proces komplexnej akreditácie školy. Minister školstva Ján Mikolaj podpísal dekréty akreditácie VŠM s priznaním práv udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly.


81% spokojných študentov VŠM so svojou školou

Dotazník študentov 2008/2009 V dňoch 29.4.2009 – 12.5.2009 prebehol prieskum zameraný na spokojnosť študentov a kvalitu poskytovaných služieb na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle. Dotazník vyplnilo 524 študentov za obe pobočky Bratislavu a Trenčín. Výsledok dotazníku si môžete stiahnuť tu.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.