Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Granty na cestu na Taiwan

Chceš ísť zadarmo na Taiwan? Prečítaj si prílohu.


Kniha “Readings in Knowledge Management” publikovaná

Vydavateľstvo Iura Edition publikovalo novú knihu “Readings in Knowledge Management”, ktorej editormi sú Prof. Jozef Hvorecký a Prof. Jozef Kelemen. Jej obsah je postavený na prednáškach, ktoré odzneli na medzinárodnej letnej škole “Úvod do znalostného manažmentu”, ktorá sa konala na VŠM v Trenčíne v rokoch 2008 až 2010.


Experti VŠM cestujú do USA

Tím riešiteľov grantu EÚ ktorého cieľom je vytvorenie nového bakalárskeho študijného programu v manažmente informačných systémov sa zúčastní v termíne medzi 14. a 20. novembrom konzultácií a konferencie k téme spoločného študijného programu na pôde City University of Seattle v Bellevue, USA.


6th International workshop of Knowledge management

Už tradičný, každoročne usporadúvaný workshop IWKM sa tento rok konal v Bratislave 21.-22. októbra. Tridsať registrovaných účastníkov a niekoľko Ph. D. a Mgr. Študentov z Vysokej školy manažmentu sa stretlo v miestnosti č. 113 bratislavskej budovy VŠM, aby si vymenilo informácie o najavších výsledkoch tak z teoretických, ako aj praktických častí pomerne široko chápanej problematiky znalostného manažmentu.


HOSS Sport Center ponúka možnosť športového vyžitia v Trenčíne

Hoss Sport Center spája zábavu a zdravý životný štýl v rámci novovybudovaného strediska, ktorá ponúka svoje služby aj študentov VŠM / CityU v Trenčíne.


VŠM s akreditáciou magisterského štúdia podnikového manažmentu

Vysoká škola manažmentu dňa 11.8.2011 úspešne ukončila akreditačný proces pre uskutočňovanie magisterského štúdia v podnikovom manažmente. Počnúc začiatkom školského roka 2011/2012 otvorí VŠM magisterské štúdium pre záujemcov ako v dennej, tak externej forme štúdia.


Čerství absolventi o škole [video]

Zastihli sme ich v zákulisí divadla Istropolis len pár chvíľ od zaznenia úvodných fanfár ohlasujúcich začiatok slávnostného promočného obradu. Opýtali sme sa ich na ich pocity a ako hodnotia roky strávené na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle.


Videoprofily našich vyučujúcich

VŠM | CityU na Slovensku pripravila seriál videoprofilov našich a zahraničných vyučujúcich s cieľom priblížiť tých, ktorí odovzdávajú našim študentom svoje akademické vedomosti spolu s bohatými skúsenosťami z podnikateľskej praxe.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.