Predstavujeme Outlook Live e-mail

Čoskoro uvidíte rozdiel vo vašom @vsm-student.sk e-maile. Prechádzame zo starého Hotmail-u na novú Outlook Live službu. V rámci tohto prechodu, budeme migrovať všetky vaše e-mailové správy a kontakty z Hotmail-u do novej Outlook Live poštovej schránky.Vaša e-mailová adresa sa nezmení. Prístup k e-mailu budete mať pomocou rovnakého používateľského mena a hesla ako predtým.


Imatrikulácia VSM l CityU

Imatrikulácia spojená so slávnostným otvorením školského roka 2011 / 2012 prebehla v pondelok 24.10.2011 v DK Zrkadlový háj v Bratislave a v stredu 26.10.2011 v priestoroch galérie M. A. Bazovského v Trenčíne za účasti akademických funkcionárov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle.


Učebnica na predmet Európska Únia

S potešením Vám oznamujeme, že traja CU/VŠM učitelia, Daniela Maťovčíková, Matthias Suthe a Miles White z Katedry humanitných a spoločenských vied úspešne dopísali učebnicu, ktorá sa bude používať na predmet Európska Únia. Za ich veľkú námahu im ďakujeme a dúfame, že učebnica pomôže v skvalitnení vyučovania tohto predmetu.


Granty na cestu na Taiwan

Chceš ísť zadarmo na Taiwan? Prečítaj si prílohu.


Kniha “Readings in Knowledge Management” publikovaná

Vydavateľstvo Iura Edition publikovalo novú knihu “Readings in Knowledge Management”, ktorej editormi sú Prof. Jozef Hvorecký a Prof. Jozef Kelemen. Jej obsah je postavený na prednáškach, ktoré odzneli na medzinárodnej letnej škole “Úvod do znalostného manažmentu”, ktorá sa konala na VŠM v Trenčíne v rokoch 2008 až 2010.


Experti VŠM cestujú do USA

Tím riešiteľov grantu EÚ ktorého cieľom je vytvorenie nového bakalárskeho študijného programu v manažmente informačných systémov sa zúčastní v termíne medzi 14. a 20. novembrom konzultácií a konferencie k téme spoločného študijného programu na pôde City University of Seattle v Bellevue, USA.


6th International workshop of Knowledge management

Už tradičný, každoročne usporadúvaný workshop IWKM sa tento rok konal v Bratislave 21.-22. októbra. Tridsať registrovaných účastníkov a niekoľko Ph. D. a Mgr. Študentov z Vysokej školy manažmentu sa stretlo v miestnosti č. 113 bratislavskej budovy VŠM, aby si vymenilo informácie o najavších výsledkoch tak z teoretických, ako aj praktických častí pomerne široko chápanej problematiky znalostného manažmentu.


HOSS Sport Center ponúka možnosť športového vyžitia v Trenčíne

Hoss Sport Center spája zábavu a zdravý životný štýl v rámci novovybudovaného strediska, ktorá ponúka svoje služby aj študentov VŠM / CityU v Trenčíne.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.