Pomôžte obetiam Burundských záplav

Áno, aj Vy máte príležitosť pomôcť. Od 24. februára do 28. februára bude vo VŠM knižnici umiestnená krabica určená pre Vaše príspevky. Každý cent sa ráta!!! Okolo 69 ľudí, vrátane množstva detí, už zahynulo príčinou záplav a zosuvov pôdy spôsobenými dažďami v Burundi. Už približne 20,000 ľudí bolo vysídlených a takmer 2,200 rodín prišlo o svoje domovy. Ľudia z Burundi naliehavo žiadajú o pomoc obetiam tejto katastrofy. Potrebujú jedlo, prístup k čistej vode, deky, siete proti moskytom, spacie vaky a iné. Využite šancu pomôcť tým, ktorí to potrebujú!


Naučte žiakov rozumieť vede a vyhrajte tablet

Nemusíš byť Einstein ani Newton! Ak si šikovný a kreatívny vysokoškolák, zapoj sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede, ktorú 12. 2. 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Predmetom súťaže je vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 5 minút, ktoré má vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony, ktoré ovplyvňujú náš život. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet. Štatút súťaže a prihlasovací formulár sú zverejnené na www.asfeu.sk. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa tejto súťaže a potrebujete poradiť, môžete sa obrátiť na profesora Hvoreckého na jhvorecky@vsm.sk.


Prvá zo série prednášok o ekonómii

Radi by sme Vás pozvali na prvú zo série prednášok o ekonómii, ktorá sa bude zaoberať témou “Prečo sú rozdiely medzi regiónmi Slovenska problémom pre ekonomiku.“ Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, 27. februára, o 16:00 na Vysokej škole manažmentu v Bratislave v miestnosti 113. Rečníkom bude Menbere Workie Tiruneh, popredný slovenský ekonóm a expert na hospodárske cykly, ktorý je členom fakulty City University of Seattle v Bratislave, profesorom ekonómie na Ekonomickej univerzite a vedúci oddelenia Empirického výskumu Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.


Menovanie rektora

Dovoľte, aby sme vám oznámili, že funkciou rektora VŠM je v zmysle Zákona o VŠ č. 131/2002, §47c, odsek (4) s účinnosťou od 15.1.2014 poverená prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. V novej funkcii jej želáme veľa úspechov. Zároveň chceme vyjadriť veľkú vďaku odstupujúcemu rektorovi VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislavovi Lichardusovi, DrSc., za jeho dlhoročnú výnimočnú prácu v tejto náročnej funkcii, odbornosť, vzornú reprezentáciu školy a zároveň aj ľudskosť a oddanosť našej alma mater.


Kvapka krvi na Vysokej škole manažmentu!

S organizovaním aktivity Slovenského červeného kríža „Kvapka krvi” pomáhali študenti Vysokej školy manažmentu/City University of Seattle v Bratislave. V utorok, 28. januára mali tak študenti, učitelia a ostatní pracovníci školy príležitosť darovať krv priamo v priestoroch školy a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú.


Deň otvorených dverí

Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí sa vo štvrtok, 23. apríla, zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí ... boli ste naozaj v početnej zostave. Veľmi sa tešíme tak veľkému záujmu o štúdium na našej škole a veríme, že sa s mnohými z vás stretneme v nasledujúcich trimestroch už ako s našimi študentmi.


Budúcnosť je online

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na druhé tohtoročné číslo Profitu 2/2014, v ktorom sa v článku o online vzdelávaní pozitívne uvádza aj VŠM/CU. Samotné interview pre tento článok prebiehalo na VŠM v Bratislave vďaka skvelej organizácii našej učiteľky, Lenky Filkaszovej.


Top Ten Standings v Capstone Simulation

Je nám potešením oznámiť Vám, že až štyri naše študentské tímy sa v rámci predmetu MC 600s (Stratégia podnikania) dostali do "Top Ten Standings" v Capstone simulácii - CAPSIM. Gratulujeme tímu Andrews v zložení Matejová, Mizerová, Olšová; tímu Baldwin v zložení Eljeziová, Spevárová, Vencel; tímu Digby v zložení Blažej, Králik, Prosňanská a tímu Erie v zložení Cigánik, Mečiar, Mistík.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.