International Train the Trainers Slovakia

International Train the Trainers Slovakia (ITtTS) is a three day conference for students and recent graduates (both AIESEC and non-AIESEC members) who want to improve communication, managerial, presentation and training skills.


Marketingová Špecializácia

Vysoká škola manažmentu, ponúka od školského roku 2011/2012 v rámci bakalárskeho štúdia špecializáciu Marketing, ktorá pozostáva zo štyroch predmetov. Študenti si môžu špecializáciu zvoliť v rámci svojich voliteľných predmetov alebo ako samostatný blok nad rámec svojho štúdia. Marketingová špecializácia umožní rozšíriť odborný profil absolventa VŠM, a tým aj zvýšiť jeho hodnotu na trhu práce. Viac informácií nájdete tu: http://www.vsm.sk/sk/programy/certifikovane-programy/marketingova-specializacia/


Reprezentácia VŠM na medzinárodnej konferencii učiteľov anglického jazyka

Dňa 4. marca 2012 Valéria Medárová, vyučujúca našej školy, reprezentovala VŠM na medzinárodnej konferencii učiteľov anglického jazyka, ktorú organizoval AKCENT International House v Prahe. Hlavným programom konferencie boli prednášky a workshopy na rôzne témy z oblasti vyučovania anglického jazyka.


VŠM v prestížnom rebríčku

Vysoká škola manažmentu sa umiestnila v prestížnom rebríčku „Ranking Web of World Business Schools“ celkovo na 265. mieste, medzi dvojicou amerických univerzít University of Denver Daniels College of Business (264. miesto) a Clayton State University School ofBusiness (266. miesto) Na prvom mieste, pred Harvard Business School (USA) sa umiestnila Copenhagen Business School (Dánsko).


Študentský časopis

Milí študenti! Je nám potešením predstaviť Vám nový študentský časopis Vysokej školy manažmentu/City University of Seattle, ktorého editorom je práve jeden z Vás, náš BSBA študent Jozef Patrnčiak. Ďakujeme mu za jeho skvelú iniciatívu a námahu a dúfame, že časopis bude mať veľký úspech aj vďaka Vám ako čitateľom. Nový časopis nájdete tu: http://www.vsm.sk/files/city-journal_web.pdf


Národné Dni Kariéry 2012

Vytlač si svoj životopis a príď naštartovať svoju profesionálnu kariéru do Incheby. Už 8.-9.3.2012 sa v Bratislave uskutoční 17. Ročník najväčšieho pracovného veľtrhu pre študentov a absolventov VŠ na Slovensku.


Slovak-American Foundation Presents Fall 2011 Program Participants

The Slovak-American Foundation introduces the inaugural round program participants and calls for applications with the deadline of April 15, 2012.


Štipendium veľvyslanca Petra Buriana pre rómskeho študenta

Vďaka iniciatíve veľvyslanca Petra Buriana a úsiliu honorárnych konzulov Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických vzniklo štipendium pre rómskych študentov s cieľom podporiť ich snahu o získanie vysokoškolského vzdelania v oblasti manažmentu. Toto štipendium je určené pre všetkých rómskych študentov pochádzajúcich zo sociálne slabých rodín na Slovensku, ktorí spĺňajú všetky kritériá oprávnenosti o štipendium požiadať. Každý uchádzač o získanie štipendia bude musieť následne zaslať špecifické dokumenty zamerané na excelentné študijné výsledky, jeho charakter a potenciál využiť dosiahnuté vzdelanie tak, aby pozitívne ovplyvnilo jeho budúcnosť. Štipendium bude na začiatku podporovať jedného študenta počas troch rokov za účelom ukončenia bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Business Management na Vysokej škole manažmentu (School of Management - City University of Seattle) v Trenčíne.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.