Bronzový tím študentov VŠM / CityU

Bratislava, 27. marca 2014 – Záverečnými bojmi a gala večerom skončilo národné finále svetovej študentskej súťaže Global Management Challenge. Hlavným partnerom a spoluorganizátorom edície 2014 bola tiež Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle. Z Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle sa do národného finále prebojoval tím s názvom „Momentum“ v zložení - Miroslav Čierny, Ctibor Belák, Martin Belák a Mikuláš Čurík, ktorý obsadil skvelé tretie miesto.


Spolupráca s Vallis, s.r.o & Open Day v Trnave

S potešením by sme radi informovali o začínajúcej spolupráci s jazykovou školou Vallis, ktorú oficiálne zahájime dňa 26. marca 2014 Dňom otvorených dverí v priestoroch partnerskej jazykovej školy na Trhovej ulici 1/A v Trnave.


Prezident CityU pán Richard Carter na Slovensku.

V termíne od 17.-19.3.2014 navštívil slovenské pobočky City University of Seattle prezident CityU pán Richard Carter. V rámci pracovných stretnutí s pracovníkmi VŠM / CityU...


CAPSIM: Capstone Overall Top Ten

Je nám potešením oznámiť Vám, že tri naše tímy sa v rámci predmetoch MC 600s (Stratégia podnikania) a BSM 495 (Business Strategy) opäť umiestnili v “Capstone Overall Top Ten” – CAPSIM simulácii. Gratulujeme tímu Naďa Fraňová, Peter Polák, Zuzana Škvarková, tímu Liana Awadová, Veronika Mikušová, Michal Špoták a tímu Adam Kocsis, Kristína Jánošová, Magdaléna Landsmeer.


Národný štipendijný program Slovenskej republiky

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2014/2015. Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2014 do 16:00, pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk, kde nájdete aj viac informácií.


Študentský ples v Trenčíne

Študentský parlament VŠM/ CityU v Trenčíne si opäť vyskúšal svoje organizačné schopnosti v rámci príprav každoročného študentského plesu. Tento rok prípravy vyvrcholili 26.2.2014 samotným podujatím. -//- Student Parliament of VŠM/ CityU in Trenčín put their organizational skills to the test by preparing the annual Student Ball. This year the event was prepared to be held on 26.2.2014.


Súťaž Capsim: Študenti vs. učitelia

Milí študenti MBA, nepremeškajte skvelú príležitosť zapojiť sa do súťaže Capsim, ktorej sa zúčastnia CityU študenti a učitelia z USA, Švajčiarska, Grécka, Slovenska i Čiech. Prihláste sa do 3. marca u Moniky Petrovej na monika.petrova@cityu.edu alebo u Dr. Laury Williamson na WilliamL@cityu.edu. Prajeme veľa šťastia!


VŠM/CityU je zase o trošku zelenšia

Skupina študentov v spolupráci s vedením školy umožnila študentom a pracovníkom školy triediť odpad v každej triede. Do každej triedy boli umiestnené krabice určené na separáciu odpadu (papier, plast), o ktoré bude pravidelne postarané. Preto neváhajte a pomôžte nám prispieť k lepšiemu svetu.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.